Гейзера

Гейзера

„Гейзера – фонтан“ в гр. Сапарева баня е изригнал за първи път през 1957 при сондаж между планината и котловината при хидрологични проучвания на 73 м дълбочина. Минералната вода извира естествено на височина 18 м. като температурата при неговия извор е 103°, което го прави най – горещият в Континетална Европа, с няколко градуса повече от италианските Софиони и Джуржитела. Физико-химическа характеристика на минералната вода Характеризира се като хипертермална, слабоминерализирана, сулфатно-хидрокарбонатна, натриева, флуорна, силициева и сулфатна вода. Водата е бистра, безцветна, с миризма на сероводород. Общото количество окисляеми серни съединения, изчислени като сероводород е 15,8 мг/л. На извора водата отделя спонтанен газ, състоящ се изцяло от азот и инертни газове. Съдържа следните химически вещества в мг/л (или просто мг/л в скоби, може и само отдолу на стойностите): Аниони : Катиони : флуорид – 17,0 амоний – следи хлорид – 30,4 натрий и калий – 212,5 сулфат – 244,0 калций – 4,4 карбонат – 2,0 магнезий – следи хидрокарбонат – 103,7 метасилициева киселина – 60,4 хидросиликат – 5,6 свободен сероводород – 0,2 хидросулфид – 15,1 Лекува заболявания на: – опорно – двигателен апарат (артрити, артрози, възпалителни и дегенеративни заболявания на ставите, травми, състояния след счупвания, болест на Бехтерев, подагра и др. ) ; – периферна нервна система (дискови хернии, дископатии, полиневропатии, възпаления на нервните коренчета и плексоси); – отравяния със соли на тежки метали (олово, манган и други); – възпалителни заболявания на женските полови органи ( аднексити и стерилитети ); – заболявания на кожата (псориазис, дерматити и други); – горни дихателни пътища (синуити, фарингити, трахеити и други); – поражения на централната нервна система – рехабилитация след мозъчни инсулти.