Сапаревският манастир „Св. Архангел Михаил“

Манастирът е разположен на около 1,5 км. югоизточно от с. Сапарево, в подножието на Рила планина. Построен е през втората половина на XV в., към настоящия момент е запазена южната част от източната стена. Останалата част на манастира е изграден през Възраждането. Един надпис в люнета на източната стена отнася възстановяването на манастира към 1863 г. Размерите и характерът на стенописната декорация предполагат, че първоначално е бил храм на манастир, метох или скит. От стенописите на южната стена са запазени част от изображенията. Анализът на изображенията и надписите в наоса разкрива два различни художествени периода на изписване. Стенописите върху източната стена са от края на ХV век. Тези върху южната стена са рисувани по-късно, вероятно в началото на ХVІ век. Чества деня на светеца на 8 ноември – Архангеловден