Туристически маршрути

Туристически маршрут 1
 „Гейзер-фонтан” 103°С, гр. Сапарева баня – Посетителски информационен център, гр. Сапарева баня – Овчарченски водопад „Горица”, с. Овчарци – „Соколов изглед”. Интересни факти и полезна информация : – Дължина на маршрута – 5 км; – Сложност на прехода – лек; – Достъпност на маршрута – лесно достъпен целогодишно с превозно средство; – Времетраене на маршрута – 35 минути. 10 минути с превозно средство и 25 минути пеша; – Начална точка на маршрута –„Гейзер-фонтан” 103°С, гр. Сапарева баня; – Крайна точка на маршрута – Овчарченски водопад „Горица”, с. Овчарци; Маршрутът предлага да видите Емблемата на гр. Сапарева баня – „Гейзер – фонтан 103° С”. Гейзерът – фонтан в гр. Сапарева баня е изригнал за първи път през 1957 г. при сондаж между планината и котловината. Горещата минерална вода извира от 73 метра дълбочина от земните недра. Височината на водния стълб е до 18 м., а температурата 103°С, което го прави най – горещия в Континентална Европа. Термалните извори в Сапарева баня съществуват от дълбока древност и са основна причина за появата на живота тук. Гейзерът е едно от природните чудеса в България. Природната забележителност е разположена в подножието на Рила планина в специално оформен парк с алеи, пейки, амфитеатър, почти в самия център на града. Паркът е реновиран през 2010 – 2012 година по проект, финансиран със средства по «Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013» година. Северно от фонтана се намира Посетителски информационен център „Гейзера”, който предлага информация на посетителите за: природните забележителности и туристически маршрути; места за настаняване; хранене и развлечения; културно-историческото наследство на територията на община Сапарева баня. Центъра е построен по проект „Екологична зона за отдих и туризъм – екопътека „Валявица“, финансиран от Програма ФАР BG 0202.02 Екотуризъм на Европейския съюз. От тук се продължава към следващата точка от маршрута – Екопътека „Горица” и водопад „Горица”. До тях се достига по асфалтов третокласен път, преминаващ през центъра на с. Овчарци, от където с помощта на указателни табели се преминава през селото и се отива до входа на екопътека „Горица”. Екопътеката преминава през борова гора и води до най-ниско разположения водопад в Рила планина – Овчарченския водопад „Горица”, който се намира на 900 метра надморска височина и е с височина на водния пад – 39 м. Името на природната забележителност идва от история, случила се тук по време на турското робство как в селото живели щастливо Горица и нейният избраник Йовица. Горица била много красива и един ден беят изпратил своите слуги да я отвлекат. Младата мома побягнала към планината, където Йовица пасял овцете си, но турците я настигнали, и за да не попадне в ръцете им, тя се хвърлила от високата скала в реката. Оттогава местните хора нарекли близкия водопад и реката на нейно име. В ляво от водопада се намира хълма – „Соколов изглед”, от който се разкрива прекрасна панорамна гледка към с. Овчарци, част от Горно поле и веригата на планината Верила.
Туристически маршрут 2
„Гейзер-фонтан” 103°С – гр. Сапарева баня – Оброчище „Света вода – „Пътека на здравето”– параклис „Света Петка” гр. Сапарева баня – екопътека „Валявица” – природен феномен безотточно езеро ”Паничище”, с. Паничище Интересни факти и полезна информация : – Дължина на маршрута – 7 км; – Време за изпълнение на маршрута – 2 ч и 30 минути пеша. – Сложност на прехода – средно сложен; – Достъпност на маршрута – лесно достъпен целогодишно; – Начална точка на маршрута – „Гейзер-фонтан” 103°С, гр. Сапарева баня; – Крайна точка на маршрута – природен феномен безотточното езеро ”Паничище”. Туристическият маршрут е с начална точка Емблемата на гр. Сапарева баня „Гейзер-фонтан” 103°С и е подходящ за любители на природата. На юг от фонтана около 500 метра движейки се пеша по ул. Пчела на границата между Рила планина и равнината на Горно поле се намира древно оброчище „Света вода”. Оброчището се нарича „Света вода”, защото е свързано с вярването на местните хора, че водата от извора е лековита и за това всеки, който посети извора трябва да си измие лицето, да завърже конец от дрехите си на дръвчетата около извора и да остави пари за здраве. Тази традиция от миналото продължава и до днес. Оброчището се посещава на „Умни петък“ няколко дни преди Великден. Няма точна датировка за това как и кога е създадено оброчището. Водата му извира под голяма скала само през пролетта и представлява извор с непостоянен дебит. Това място е съчетало в себе си местен бит, религия и природа. Маршрутът продължава в посока изток от „Света вода” по „Пътеката на здравето”, в подножието на планината. В края на пътеката се намира параклис „Св. Петка”. Св.Преподобна Параскева или Петка Българска се счита за покровителка на българския народ и на семейството. Празникът на параклиса е на 14 октомври. Приготвя се и се освещава курбан за здраве и благополучие. От тук се продължава към екопътека „Валявица”, пресича се асфалтовия път и се достига до първата беседка и началото на екопътеката, която лъкатуши край коритото на р. Валявица. Разхождайки се по пътеката може да отдъхнете на беседките и да се насладите на естествената красота на Рила планина и водните отскоци на реката. Екопътеката и беседките са построени по проект: „Екологична зона за отдих и туризъм – екопътека „Валявица“, финансиран от Програма ФАР BG 0202.02 Екотуризъм. На Европейския съюз. От екопътека „Валявица” по маркирана туристическа пътека се продължава към природния феномен безотточно езеро „Паничище”. Езерото е разположено на 1350 метра надморска височина сред красиви и свежи иглолистни гори. Дълбочината му е 4 метра и е с площ 12 дка. То е единственото безотточно езеро в България и най-ниско разположеното в Рила планина. Има форма на паница, от където идва и името му, както и на местността и планинския курорт – Паничище. Поради тези си идентични белези езерото е своеобразен природен феномен. Този маршрут е пешеходен, много подходящ за еднодневен отдих и туризъм. Освен това има възможност за достъп до обектите и с превозно средство по асфалтов път от гр. Сапарева баня до с. Паничище – 10 км.
Туристически маршрут 3
„Гейзер – фонтан” 103°С – гр. Сапарева баня – Църквата „Свети Никола” гр. Сапарева баня – Поречието на р. Джерман – Параклис – „ Св. Петър и Павел”. Интересни факти и полезна информация : – Дължина на маршрута – 5.4 км; – Време за изпълнение на маршрута – 1 ч и 45 минути; – Сложност на прехода – средно сложен; – Достъпност на маршрута – лесно достъпен целогодишно; – Начална точка на маршрута – „Гейзер – фонтан” 103°С гр. Сапарева баня; – Крайна точка на маршрута – Параклис „Св. Петър и Павел”. Маршрутът е комбинация от природни богатства, история и религия. Началната му точка е „Гейзера – фонтан” 103°С. Продължава се пеша по централната улица на гр. Сапарева баня и се пристига в средновековната църква „Свети Никола”, която се намира в центъра на града в специално оформен парк с алеи и пейки. Църквата е построена през XII-XIII век и е реставрирана през 1937г. по проект на арх. Александър Рашенов. Църквата е кръстокуполна със свободни рамена, с дължина 7,20 м. и ширина 5,70 м, а височината при купола достига 6,60 м. От стенописите до днес са запазени само отделни фрагменти. При опит за построяване на нова църква през 1838 г. са разкрити западно от „Свети Никола“ стари основи и стълбове от друга църква. Открити са данни, че на олтарния камък са изсечени инициалите на родения в античния град Германея – бележит пълководец на император Юстиниян – 527 -565 г. Флавий Велизарий. Църквата е обявена за архитектурно-строителен паметник на културата от национално значение (ДВ, бр.77/1968 г.) и декларирана като художествен паметник на културата от национално значение (декл.писмо № 4782/21.12.1978 г.). Продължавайки по централната улица се вижда сградата на община Сапарева баня и читалище «Просветен лъч – 1905», също и сградите на художествена галерия «Васил Крапчански», ОУ «Христо Ботев», ПГ по туризъм и администрация «Алеко Константинов». До следващата точка от маршрута се продължава пеша в посока кв. Гюргево. Достига се до моста на р. Джерман, от където се завива на дясно по ул. „Крайречна”, в края на която се тръгва по поречието на р. Джерман. Реката води началото си от езеро „Сълзата”. Името й е свързано с името на старото тракийско селище Герма, основано край топлите извори на левият й бряг, което по-късно при римско-византийското владичество се превръща в крепостен град Германея. В грамота на цар Иван Шишман от 1378 година реката се споменава с името Германщица, което във времето се променя на Джерман, с което е позната и до днес. От лявото поречие на реката по каменист път се достига до параклиса „Св. Петър и Павел”. Намира се на хълм над р. Джерман. Празника на параклисът е на 29 юни. Отбелязва се като се приготвя и освещава курбан за здраве и благополучие. Мястото е често посещавано за отдих, пикник или просто за почивка, поради заобикалящата го природа, която въздейства магнетично и релаксиращо.
Туристически маршрут 4
Църквата „Успение на Света Богородица” с. Сапарево – църква „Св. ВМЧК Георги Победоносец”, гр. Сапарева баня /кв. Гюргево/ – Средновековна църква „Свети Никола” гр. Сапарева баня Интересни факти и полезна информация : – Достъпност на маршрута – лесно достъпен целогодишно; – Дължина на маршрута – 3. 28 км; – Време за изпълнение на маршрута – 30 минути с превозно средство в една посока; – Сложност на прехода – лек; – Начална точка на маршрута – църквата „Успение на Света Богородица” с. Сапарево – Крайна точка на маршрута – Средновековна църква „Свети Никола” гр. Сапарева баня; Маршрутът е съчетание от религия и история. Разположена на възвишение, източно от центъра на с. Сапарево се намира възрожденската църква “Успение на Света Богородица”. Църквата е построена на мястото на старо оброчище в периода 1861-1864 г. от Алекси Грахльов. Тя представлява умален модел на църквата в Рилския манастир, придружена е от камбанария и часовник. Архитектурно-исторически и културен паметник e от 1972 година. Храмовият празник е на 15 август. Служи се тържествена света литургия и се приготвя и освещава курбан за здраве и благополучие. Тук още може да видите останки от Средновековна църква „Св. Николай” и Манастира „Св. Архангел Михаил”. До следващата точка от маршрута църквата „Св. ВМЧК Георги Победоносец” в гр. Сапарева баня /кв. Гюргево/ се продължава с превозно средство. Разстоянието между църквата “Успение на Света Богородица”, с. Сапарево и църквата „Св. ВМЧК Георги Победоносец” е 4 км. Църквата е строена през 1840 г. Вкопана е в земята на дълбочина 1.1 м., каквито са били повечето църкви по времето на османското владичество. Уникална е за българските земи със своята вътрешна дървена архитектура. Всички вътрешни части – колони, капители, надлъжни и напречни греди са изработени от дърво и представляват ценен образец на възрожденското резбарско изкуство. Всичко това я прави своеобразен по рода си културен паметник. Храмов празник на църквата е 6 май – “Гергьовден”. Приготвя се курбан за здраве и благополучие. На разстояние 1 км. от храм „Св. ВМЧК Георги Победоносец” е крайната точка от маршрута – средновековната църква „Свети Никола” гр. Сапарева баня. Намира се в центъра на града в специално оформен парк с алеи и пейки. Църквата е построена през XII-XIII век и е реставрирана през 1937г. по проект на арх. Александър Рашенов. Кръстокуполна със свободни рамена, с дължина 7,20 м. и ширина 5,70 м, а височината при купола достига 6,60 м. От стенописите до днес са запазени само отделни фрагменти. При опит за построяване на нова църква през 1838 г. са разкрити западно от „Свети Никола“ стари основи и стълбове от друга по-голяма църква. Открити са данни, че на олтарния камък са изсечени инициалите на родения в античния град Германея византийски пълководец Флавий Велизарий. Църквата е обявена за архитектурно-строителен паметник на културата от национално значение (ДВ, бр.77/1968 г.) и декларирана като художествен паметник на културата от национално значение (декл.писмо № 4782/21.12.1978 г.).
Туристически маршрут 5
Стара турска баня „Парилото“ – Източна порта на древен град „Германея”. Интересни факти и полезна информация: – Дължина на маршрута – 0, 200 м; – Сложност на прехода – лек; – Достъпност на маршрута – лесно достъпен целогодишно; – Времетраене на маршрута – 10 минути пеша; – Начална точка на маршрута – Стара турска баня „Парилото“; – Крайна точка на маршрута – Източна порта на древен град „Германея”; Маршрутът е подходящ за любителите на историята и културата. На 50 метра северно от „Гейзера – фонтан” и Посетителски информационен център «Гейзера» се намира старата турска баня и пералня „Парилото”, за чието съществуване от дълбока древност е свидетелство „стар римски каптаж”, открит при изкопни работи през 1915 г., в местността Парилото. Той представлява стъпаловидна кръгла шахта, стесняваща се в дълбочина, като калени тръби отвеждали водата от каптажа. В миналото банята и пералнята са се използвали от местното население. В днешно време Парилото се захранва от водите на източния термален извор. Представлява каменна баня, вкопана в земята. Вътрешното й устройство е от каменни корита. Двора и външната ограда също са каменни. В дясно от изхода на „Парилото“ се продължава по тясна пътека и се достига до останките от Източната порта на древен град „Германея”. Разкопките се разкриват пред Вас от дясната страна на пътеката. Представляват изсечени гранитни блокове от източната укрепителна порта на античния град. Строена е през ІІ век по времето на император Марк Аврелий. Крепостта е имала още три такива порти с по две четириъгълни кули, разпределени на запад, север и юг в площ от 25 декара. Градът, простиращ се на голяма територия, бил изключително богат и просъществувал през цялото време на римското господство по нашите земи. Именно в Германея е роден и Флавий Велизарий бележит пълководец на император Юстиниян – 527 -565 г. В началота на VІ век по времето на император Юстиниян І, укрепителната система на града била подновена и усилена. Стените достигали на места дебелина до три и половина метра и били подсигурени с изкуствени ровове изпълнени с вода. Въпреки добре укрепените стени, древна Германея е разорена в края на VІ век поради славянски нашествия на Балканския полуостров. През тези бурни времена, когато много градове, реки и местности сменят имената си с нови славянски, името на Германея не се променя. През 809 г. по времето на хан Крум е включена в пределите на славянобългарската държава. Днес останките на този град лежат под Сапарева баня. В мазето на санаториума /дн. Специализирана болница за рехабилитация/ се намират масивните римски зидове. Преди входа на СБР в ляво е източната порта на града,а в двора й се намира западната порта.
Туристически маршрут 6
Параклис „Успение Богородично” гр. Сапарева баня – църква „Рождество Богородично” гр. Сапарева баня – Църква „Св. Четиридесет мъченици” гр. Сапарева баня – Параклис „Св. Петър и Павел” с. Сапарево – параклис „Свети Георги” с. Сапарево. Интересни факти и полезна информация: – Дължина на маршрута – 7. 525 км; – Време за изпълнение на маршрута – 1 час 30 минути с превозно средство; – Сложност на прехода – лек; – Достъпност на маршрута – лесно достъпен целогодишно; – Начална точка на маршрута – Параклис „Успение Богородично” гр. Сапарева баня; – Крайна точка на маршрута – Параклис „Свети Георги” с. Сапарево; Параклис „Успение Богородично” се намира в югозападната част на град Сапарева баня в местността „Света Богородица”. Построен е през 1900 г. край мащабни римски руини. Храмовият празник се чества на 15 август “Успение Богородично”, като се приготвя и освещава курбан за здраве и благополучие. От тук се продължава около 300 метра по-надолу до църквата „Рождество Богородично“ или т.н. „Малка Св. Богородица“. Построена е през 2003 г. по инициатива на Църковното настоятелство към Църква „Св. Четиридесет мъченици”- гр. Сапарева баня, на мястото на старо оброчище. За църквата най-важна е нейната стенописна украса, която е дело на младия художник от Сапарева баня Радостин Ангелков. Храмов празник на църквата е 8 септември – “Рождество Богородично”. Служи се света литургия и се приготвя курбан за здраве и благополучие. До следващата точка от маршрута църквата „Св. Четиридесет мъченици” се продължава по главната улица водеща към центъра на града. Построена е през 1859 г. Стенописите са рисувани в периода 1878-1879 г.. Иконостасът е украсен с дърворезба. По цоклените табла са изрисувани сцени от „Шестоднева и светии” в цял ръст. Храмов празник на църквата е 9 март. Провежда се тържествена света литургия. От църквата „Св. Четирдесет мъченици“ се продължава с превозно средство до края на с. Сапарево, където се намира параклиса „Св. Петър и Павел”. Намира се в южната част на селото до пътя между гр. Дупница и гр. Самоков. Празник на параклиса е 29 юни – Петровден. Приготвя се курбан за здраве и благополучие. До параклис „Св. Георги” се продължава по път без асфалтова настилка. Параклиса е построен през 1939 г. върху старо оброчище на разрушена църква или манастир. В двора на параклиса има два вековни дъба, които може би са на повече от 500 г. Съществува легенда, че който е болен трябва да се докосне до тях, да ги обгърне с ръце и тогава цялата негативна енергия и болестта, която има изчезват. Маршрутът е изцяло религиозен.
Туристически маршрут 7
Църквата „Св. ВМЧК Георги Победоносец”, гр. Сапарева баня /кв. Гюргево/ – манастир „Св. Стефан”, гр. Сапарева баня /кв. Гюргево/. Интересни факти и полезна информация: – Дължина на маршрута – 4.43 км; – Време за изпълнение на маршрута – 2 часа ходене пеша; – Сложност на прехода – средно сложен; – Достъпност на маршрута – лесно достъпен целогодишно; – Начало на туристическия маршрут – Църквата „Св. ВМЧК Георги Победоносец”, гр. Сапарева баня /кв. Гюргево/; – Крайна точка на маршрута – манастир „Свети Стефан” гр. Сапарева баня /кв. Гюргево/. Маршрутът е културно – религиозен и исторически. Църквата „Св. ВМЧК Георги Победоносец” в гр. Сапарева баня /кв. Гюргево/ е строена през 1840 г. Вкопана е в земята на дълбочина 1.1 м., каквито са били повечето църкви по времето на османското владичество. Уникална е за българските земи със своята вътрешна дървена архитектура. Всички вътрешни части – колони, капители, надлъжни и напречни греди са изработени от дърво и представляват ценен образец на възрожденското резбарско изкуство. Всичко това я прави своеобразен по рода си културен паметник. Храмов празник на църквата е 6 май – “Гергьовден”. Служи се тържествена света литургия, приготвя се и се освещава курбан за здраве и благополучие. Крайната точка на маршрута е манастир „Св. Стефан”. Пътят до манастира преминава през местността „Джуганица” /означава място за ловни соколи/, както и през борова гора. Манастира е основан по време на Втората българска държава и възобновен през ХХ в. (1924 г.) от свещенник Теодоси Младжов. Разположен на десния бряг на р. Джерман в Северозападна Рила, на около 3 км югоизточно от гр. Сапарева баня. По времето на турското робство е посещаван от множество чети на хайдути, както и от българския национал-революционер Васил Левски. По това време монасите в манастира са достигали до 30 на брой, а обителта е била не само център на хайдутството, но и център на книжовна дейност, ръководена от Рилския манастир. Манастирът е постоянно дейскващ комплекс от църква, жилищна сграда и аязмен параклис “Св. Стилиян Пафлагонски” с лековита вода. Маршрутът е подходящ за еднодневен пешеходен туризъм сред природата, също така може да се изпълнява и с превозно средство.
Туристически маршрут 8
Овчарченски водопад „Горица” с. Овчарци – Църква “Св. Йоан Богослов”, с. Овчарци – Ресиловски манастир „Покров Богородичен”. Интересни факти и полезна информация : – Дължина на маршрута – 7 км; – Време за изпълнение на маршрута – 25 мин. пеша и 10 мин с превозно средство в едната посока; – Сложност на прехода – лек; – Достъпност на маршрута – лесно достъпен целогодишно; – Начална точка на маршрутa – Овчарченски водопад „Горица” с. Овчарци; – Крайна точка на маршрута – Ресиловски манастир „Покров Богородичен”. Маршрутът е комбинация от природа, религия и история. Каскадата на седемте Овчарченски водопада е разположена в северното подножие на Рила планина, над с. Овчарци. Лидер в групата е водопада “Горица”. Той е най-ниско разположения водопад в Рила планина на 900 метра надморска височина. Височината на водният му пад е 39 метра. Обявен е за защитена територия през 1965 г. По третокласен асфалтов път се стига до центъра на с. Овчарци, от където с помощта на указателни табели се преминава през селото и се достига в началото на „екопътека Горица”. Преди началото на екопътеката ще ви посрещнат две тепавици , задвижвани от водите на река Горица. Продължава се пеша по екопътеката преминаваща през борова гора, в чиято крайна точка се намира водопад „Горица”. В ляво от водопада се намира хълма – „Соколов изглед”, от който се разкрива прекрасна панорамна гледка към река Горица, с. Овчарци и част от Горно поле и веригата на планината Верила. Следващ представител на маршрута е църквата “Св. Йоан Богослов”, с. Овчарци. Строена е от 1881 до 1883 г. Тя е шедьовър на възрожденската архитектура. Нейните майстори са представители на Дебърската художествена школа от 18-19 век. Изографисването е с постни бои. Иконостасът е направен от майстори дърворезбари от гр. Банско. Църквата е трикорабна. Кубето на църквата е построено през 1960 от майстор Цане Раков. Освещаването на храма става през 1883г. от самоковския митрополит Доситей. Храмовият празник е на 8 май. Провежда се тържествена света литургия и се приготвя курбан за здраве и благополучие. От църквата в с. Овчарци се продължава към крайната точка от маршрута – Ресиловски манастир „Покров Богородичен”. Намира се в северозападното подножие на Рила планина, на около 1.5 км югоизточно от с. Ресилово. Възстановен в началото на 20 век. Внушителните постройки на манастира се виждат отдалеч от пътя между курортното градче Сапарева баня и Дупница. Изграждането на храма „Покров на Пресвета Богородица” започва през 1932г. В периода 1994-1995 г., манастирът е изцяло обновен и разширен. Той е постоянно действаща женска обител, която се състои от църква, жилищни и стопански сгради. Храмовият празник се отбелязва на първи октомври. Малко преди входа на манастира от дясно могат да се видят аязмото на манастира и параклис „Св. Дух”. Находките от района на манастира говорят за средище на вярата на това място в различни периоди от време, включително и до днес. Възможно е маршрута да се посети освен с превозно средство и пеша. Туристически маршрут 9 „Гейзер-фонтан” 103 °С гр. Сапарева баня – природен феномен безотточно езеро ”Паничище”.- Посетителски информационен център към “Национален парк Рила” с. Паничище – църква „Свети Иван Рилски” с. Паничище. Интересни факти и полезна информация: – Дължина на маршрута 10 км; – Време за изпълнение на маршрута – 2 часа и 45 минути ходене пеша; – Сложност – средно сложен; – Достъпност на маршрута – лесно достъпен целогодишно. – Начална точка на маршрута – „Гейзер-фонтан” 103 °С гр. Сапарева баня. – Крайна точка на туристическия маршрут – църква „Свети Иван Рилски” с. Паничище. Маршрутът е изключително приятен за любителите на природата. Предлага да се насладите на Емблемата на гр. Сапарева баня – „Гейзер – фонтан 103° С”. Гейзерът – фонтан в гр. Сапарева баня е изригнал за първи път през 1957 г. при сондаж между планината и котловината. Термалните извори в Сапарева баня съществуват от дълбока древност и са основна причина за появата на живота тук. Гейзерът е едно от природните чудеса в България. Природната забележителност е разположена в подножието на Рила планина в специално оформен парк с алеи, пейки, амфитеатър почти в самия център на града. Паркът е реновиран през 2010 – 2012 година по проект, финансиран със средства по «Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013» година. Към природният феномен се продължава по асфалтов път в посока с. Паничище. Езерото е разположено на 1350 метра надморска височина сред красиви и свежи иглолистни гори. Дълбочината му е 4 метра и е с площ 12 дка. То е единственото безотточно езеро в България и най-ниско разположеното в Рила планина. Има форма на паница, от където идва и името му, както и на местността и планинския курорт – Паничище. Поради тези си идентични белези езерото е своеобразен природен феномен. От безотточното езеро „Паничище” маршрутът продължава до Посетителски информационен център към „Национален парк Рила”. Той е създаден по проект на Министерството на околната среда и водите с финансовото съдействие на програмата ФАР. В близост до него се намира църквата „Свети Иван Рилски”. Храмът е най-новият и най-високо разположеният в общината. Построен е през периода 2006 – 2008г. сред красивата природа на с. Паничище по проект на „Рила –спорт” – АД, гр. София. Православният храм е посветен на Успението на Покровителя на българския род и игумен на Рилската пустиня – преподобния чудотворец „Св. Иван Рилски”. Храма е предпочитано място за извършване на обредите за бракосъчетание и кръщенета. Храмов празник е 18 август. Служи се тържествена света литургия и се приготвя курбан за здраве и благополучие. Туристически маршрут 10 „Гейзер – фонтан” 103°С гр. Сапарева баня – Седемте рилски езера. Интересни факти и полезна информация: – Дължина на маршрута 20 км; – Време за изпълнение на маршрута – 1 час с превозно средство, 25 минути със седалковия лифт и 5 часа пеша; – Сложност – сложен планински; – Достъпност на маршрута – късна пролет, лято и ранна есен; – Начална точка на маршрутa – „Гейзер – фонтан” 103°С гр. Сапарева баня; – Крайна точка на маршрута – Седемте рилски езера; Маршрутът „По пътя на живата вода”, може да се изпълни по два начина с превозно средство или пеша: Ако предпочетете с превозно средство се тръгва от гр. Сапарева баня, през с. Паничище до х. Пионерска, където е началната станция на пътническа въжена линия „Рилски езера” и от тук продължавате по маркирани туристически пътеки. Ако предпочетете по-трудния вариант – пеша, се тръгва от гейзера-фонтан, ще преминете по пътеката на здравето, екопътека „Валявица”, маркирана туристическа пътека и се достига до Посетителския информационен център към Национален парк „Рила” в с. Паничище. От тук пак по маркирана туристическа пътека се достига до местността Зелени преслап и входа на Национален парк „Рила”. Преминава се през резерват „Скакавица” известен с беломуровите си насаждения. Тук може да посетите Водопад „Скакавица” и х. Скакавица, която е най-старата хижа в България и да продължите към сълзите на слънцето – Седемте рилски езера. Те са група ледникови езера, стъпаловидно разположени в най-високата част от територията на общината в един от най-големите рилски циркуси. Надморската им височина варира от 2095 м. до 2535 м. Името на всяко едно от Седемте езера има връзка със специфичните им външни особености. Езерото, което е разположено на най-голяма надморска височина 2535 м., носи името Сълзата, заради прозрачността на водите, които предлагат видимост в дълбочина. Езерото е с малки размери, има площ от 7 декара и дълбочина 4.5 м. Следващото езеро е Окото. Надморската му височина – 2440 м., което е и най-дълбокото циркусно езеро в България с 37,5 м. дълбочина. Под него е разположено езерото Бъбрека. Като такова го определя бъбрековидната му форма и стръмните му брегове. Разположено е на 2282 м. надморска височина и е дълбоко 28 м. Следващото езеро е Близнака. То е най-голямото по площ езеро в тази група. Площта му е 91 декара и е дълбоко 27 м. Към средата си езерото се стеснява и през безводни години почти се разделя на две по-малки езера, откъдето произхожда името му. Езерото Трилистника е разположено на 2216 м. надморска височина. Площта му е 26 декара и дълбочина – 6.5 метра. Най-плиткото езеро е Рибното . Дълбочината му е около 2.5 м. и площ 35 декара, разположено на 2184 м. надморска височина. Най-ниското от езерата е Долното езеро. В него се събира водата, която изтича от останалите. Площта му е 59 декара, а дълбочината 11 м. Намира се на 2095 м. надморска височина. Легендата разказва, че Седемте езера са се образували от сълзите на слънцето. Слънцето било влюбено в неземната красота на една мома от селото. Всеки ден то я милвало и галело с лъчите си. Една сутрин слънцето я потърсило, но се спряло над поляната и се ужасило. Долу, сред боровете, се белеели разпънати шатри. И на една от тях висяла обесена неговата любима. Заплакало слънцето, както се плаче само за загубена голяма обич. Сълзите му се затъркаляли по хребетите и сипеите на планината, събрали се в затворените падини и образували езерата. До Седемте езера водят две пътеки от х. Рилски езера: Дясната пътека, която в началото изкачва стръмно, покрай ски лифта,води към езерото Бъбрека. Лявата пътека, води към х. Седемте езера на Рибното езеро и от там през езерата Трилистника и Близнака отново до Бъбрека. По тази пътека се преминава през всяко едно езеро от този циркус. От левия край на Бъбрека пътеката продължава изкачвайки се към езерото Окото, Сълзата и Езерния връх, от който се виждат всички седем езера. На платото до езерото Бъбрека на 19 август всяка година се провежда събора на „Бялото братство”. Последователи на учението на Петър Дънов, се събират, за да изпълнят магическия танц „Паневритмия”. Танцът се състои от тридесет ритмични музикални движения, като целта му е постигане на хармония с природата, Вселената и Бог. За циркусът на Седемте рилски езера казват, че крие вратата към Агарта – мястото, от което може да се влезе в друго измерение, в по-висши светове. Това се дължи не само на красивите гледки, който представляват тези естествени водни картини пълни с чистотта и светлина, но и заради магическата енергия, която сякаш трепти във въздуха. Екопътеки и туристически маршрути Предвид природните дадености на територията на Община Сапарева баня, тя е не само административен център, но и обособена туристическа дестинация, която предлага развитието на различни форми на туризъм – балнеоложки, планински-ски туризъм, културен, селски, спортен, конен, но същевременно с това има сериозни благоприятни условия за маршрутно-познавателен и еко-туризъм. Редица туристически маршрути и еко-пътеки пресичат територията на общината, а от Информационния туристически център „Гейзера”, както и от Посетителски център „Паничище”, туристите могат да ползват услугите на квалифицирани планински водачи. Добре разработени маршрути са: Седалкова въжена линия „Рилски езера” (въжената линия от хижа Пионерска до хижа Рилски Езера). От Община Сапарева баня достъпът до високата част на Рила планина се осъществява чрез седалкова въжена линия от хижа „Пионерска” до хижа „Рилски езера”, която е алтернативен на автомобилния, екологичен транспорт, опазващ околната среда. Дължината й е 2163 м, а скоростта на движение – 2,25 м/сек и преодолява разлика във височината от 515 м. От долната лифтова станция (разположена на надморска височина от 1585 м) до горната лифтова станция (разположена на надморска височина от 2100 м) се пътува за около 16 мин. Капацитетът на седалковата въжена линия „Рилски езера” е 700 души на час. Изходен пункт до долната лифтова станция:  хижа „Пионерска“;  село Паничище;  гр. Сапарева баня;  Мальовишки дял на Рила;  Рилски манастир;  хижа „Иван Вазов”  хижа „Седемте езера” Долната станция на седалковата въжена линия „Рилски езера” е на 4 км от с. Паничище, до нея се стига по наскоро рехабилитиран асфалтов път в много добро състояние на 13,5 км от град Сапарева баня и на по-малко от 90 км от София. Още на влизане в Сапарева баня табелки указват пътя към село Паничище, а на излизане от града по целия път има табели за лифта. В района на долната лифтена станция има платен паркинг. Изходен пункт от горната лифтова станция:  хижа „Рилски езера“  циркусът на Седемте рилски езера. Чрез лифта до хижа „Рилски езера” се стига за по-малко от 20 минути, като се преодолява разстояние от над два километра и денивилация от шестстотин метра. През по-голямата си част въжената линия преминава през живописна вековна гора от борове и мури, а в горната му част туристите могат да се насладят на прекрасни гледки в Национален парк „Рила”, особено на изток към Мальовишкия дял на планината. Горната станция на лифта се намира на около сто метра от хижа „Рилски езера”. Входно-изходни пунктове за развитие на пешеходен туризъм  гр. Сапарева баня;  с. Сапарево;  с. Овчарци;  с. Ресилово;  с. Паничище.  с. Сапарево;  Параклис Св. Георги. На територията на цялата община има обособени няколко екопътеки, туристически маршрути и пътеки. Еко пътеки за планински туризъм:  Екопътека “Валявица” – По пътя на живата вода; Пътят на живата вода започва от естетизирания чрез проект: „Екологична зона за отдих и туризъм – екопътека „Валявица“, финансиран от Програма ФАР BG 0202.02 към МРРБ гейзер в центъра на град Сапарева баня и изградения туристическия информационен център близо до него и продължава през ландшафтно оформената екопътека Валявица като първа и най-масово посещавана част от Екопътя от гейзера в Сапарева баня по река Валявица през село Паничище и Скакавишкия водопад до „Сълзите на слънцето“ – емблематичните Седем Рилски езера, като постоянно се минава около жива и формираща разнообразни природни феномени вода. Еко туристите, избрали „Пътя на живата вода”, могат да се насладят на множество природни и антропогенни забележителности.  Екопътека „Горица” до Овчарченския водопад и Соколов изглед; Пътеката е дълга 7 км. Маршрутът стартира от с. Овчарци (850 м.н.в.), върви нагоре по река Горица до Овчарченски водопад и край следващите скокове (водопади) стига до Соколов изглед (1200 м.н.в.). Понастоящем е оформен екопътека – достъп до най-долния водопад. Жителите на с. Овчарци са направили стъпала и дървен мост откъм източната страна на реката, откъдето се открива най-хубавата гледка към последните два водопада. Предстои доизграждането на Екопътеката. За да се стигне до последните два водопада, трябва да се върви по слабо очертаната пътека по билото на склона от западната страна на долината, която започва от другата страна на долната Валявица. По долината на река Горица над последните два водопада е необходимо да се прескача от едната страна на реката на другата, за да не загубят следите на пътеката и за да могат да се насладят на по-малките, но не по-малко красиви водопади с красиви прагове и вирове, обрасли с гирлянди от горски цветя. Преминаването през този незащитен със закон, но незасегнат от човешката дейност поради своята непристъпност резерват, е неповторимо наслаждение и преживяване и в бъдеще ще привлича туристи и любители на природата. Така представения накратко маршрут по река Горица се очертава да бъде и най-късият до Седемте рилски езера, но той е подходящ за туристи с добра физическа подготовка. Туристически маршрути и пътеки за религиозен и поклоннически туризъм:  Европейски туристически маршрут Е-4 Този международен туристически маршрут се ползва с изключителна популярност сред най-запалените туристи и любители на природата не само в България и Европа и света. Маршрутът включва като основни обекти Верила, село Клисура – Рила ( Ковачката чешма – Седловината вада – хижа „Ловна” – Седемте Рилски езера – връх Мальовица) – Пирин – Славянка – Пелепонес – връх Олимп. Село Клисура е разположено в югоизточния край на Клисурската седловина, която отделя Рила от Верила. Селото отстои на 15 км. западно от Самоков и на 10 км. източно от съседното село Сапарево. Селото е изходен пункт към Лъкатишка Рила и по Европейския туристически маршрут Е-4 – към най-красивата и привлекателна част на Рила. След изграждането и пускането в експлоатация на въжена линия от местността Кутлести валог над хижа „Пионерска” без съмнение Европейският маршрут Е-4 ще се насочи от Бързанска ливада към самата въжена линия.  Туристическа пътека до параклис „Св. Илия” Параклисът „Св. Илия” е разположено на километър източно от северния край на с. Сапарево и Старио камик в живописна дъбова гора. Манастирът възниква след Първата световна война върху старото оброчище “Пророк Св. Илия” 
Туристически маршрут 9
гр. Сапарева баня, кв. Гюргево – Манастир „Св. Стефан” – Ръжана Маршрутът започва след моста на река Джерман и продължава на юг по крайречната улица на гр. Сапарева баня, покрай баражната стена. Друга пътека, малко по-нагоре от първата, е по-къса, но и по-стръмна. Третият път за към манастира „Св. Стефан”, е този откъм бензиностанцията в квартал Гюргево, намираща се на главния път в посока Сапарева баня. По този път откъм северната част на Джуганица се излиза по неасфалтиран път, който извежда край самия манастир. 
Туристически маршрут 10
с. Сапарево – Манастир „Св. Стефан” – Обесен камик – хижа „Пионерска” Този туристически маршрут се планува да се развие въз основа на съществуващия черен път, който трябва да премине към четвъртокласната пътна мрежа на Република България. Целта е с развитието на туризма този път да се използва като алтернативен на пътя Сапарева баня – Паничище – хижа „Пионерска”. Началото на този неасфалтиран път започва от Сапарево в долния край на селото към билото на Джуганица, където се съединява с камионния път откъм квартал Гюргево. Туристически маршрут 11
гр. Сапарева баня – Оброчище „Света Варвара” – Езерището От завоя на шосето за Паничище – Гольовата нива – местността Шамако – Янкова нива. След Янкова нива пътеката извежда туристите на оброчището „Св. Варвара” – светилище на заселниците от Разложко след неуспялото Кресненско-разложко въстание от 1878 г След оброчището „Св. Варвара” следва черен път за Езерището пред Дълбоки дол. Маршрутът е възможност за разширяване на туристическото предлагане в общината в нишата „културен туризъм”. 
Туристически маршрут 12
гр. Сапарева баня – Паничище – Седемте рилски езера Изходен пункт на маршрута е Сапарева баня, докъдето се стига с автобус от Дупница. От центъра на града тръгва пътека за Паничище – 2 часа ходене по дъното на долина. Пътеката за Седемте рилски езера, хижа „Пионерска” и хижа „Скакавица” тръгва вляво от посетителския център. Маркировката е много добра. През иглолистна гора и черен път, за около 10 минути в долния край на пистата на Паничище. Оттам се продължава по асфалтов път, като след около километър се отклонява пряка пътека. Излиза се отново на пътя и след 15 минути се върви по стръмна туристическа пътека. Всички разклони са маркирани. Маршрутът продължава по хубав черен път. Стига се до мочурливо място с табелка за вход в резерват „Скакавица”. Отделя се пътека за хижа Пионерска. След около 200 метра вдясно се отделя друга пътека – за хижа „Скакавица”. Подминава се разклона и се започва плавно изкачване по черния път през гората. След около 1 час се отделя пътека за хижа „Пионерска”. Изкачването продължава стръмно почти право на юг към хижа Рилски езера. За разходка из циркуса на Седемте рилски езера се тръгва по пътеката за старата хижа Седемте езера и летния път за хижа Иван Вазов. Така се преминава през всички езера и за около три часа отиване и връщане може да се разгледа целият циркус. На връщане може да се мине през хижа „Скакавица”.
Нови възможности за изграждане на Еко пътеки и туристически маршрути: 
„Екопътека: „По стъпките на светците” – храм „Успение на Пресвета Богородица” – параклис „Св. Архангел Михаил” – параклис „Св.Троица” – с.Сапарево, Община Сапарева баня”. Тази екопътека е в процес на изграждане по проект „По стъпките на светците” – храм „Успение на Пресвета Богородица” – параклис „Св. Архангел Михаил” – параклис „Св.Троица” – с.Сапарево, Община Сапарева баня”, финансиран от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г. Общата цел на този проект е да се подобри качеството на живот на населението в община Сапарева баня и да се създадат нови възможности за постигане на местна конкурентоспособност и устойчиво развитие. Проектът включва инвестиции, насочени към изграждане на туристическа еко-пътека „По стъпките на светците”.
Екопътека „По стъпките на светците”, следва трасето на съществуваща горска пътека, като включва два участъка с обща дължина от 4862 м. 
„Екопътека Валявица ІІ”, гр.Сапарева баня, община Сапарева баня Тази екопътека вече е в процес на изграждане по проект
„Екопътека Валявица ІІ”, гр.Сапарева баня, община Сапарева баня”, финансиран от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г. Проектът по изграждането на тази екопътека включва инвестиции, насочени към изграждане на туристическа Еко пътека „Валявица II”, която се явява продължение на съществуващ туристически обект, маркетиран под наименованието „По пътя на живата вода”. Проектът предвижда изпълнението на СМР за изграждане на Еко пътека Валявица II с обща дължина 2226 м. 
Еко пътека „В лоното на Рила“ – от Ресиловски манастир „Покров на Пресвета Богородица“ до Рилски манастир „Свети Иван Рилски“ Има разработен проект за създаване на еко-пътека „В лоното на Рила“. Проектното приложение има за цел да обогати туристическия продукт, обединяващ райони с концентрация на туристически интерес – зоната около „Седемте рилски езера на Рила планина“ , манастир „Покров Богородичен” и Рилски манастир. Създаване на екопътеката ще позволи разнообразяването на туристическото предлагане в общината във връзка с развитието на религиозния и поклонническия туризъм. Рилските езера са най-посещаваната лятна дестинация, посещавана ежегодно от над 100 000 туристи. Голяма част от посетителите са религиозни общества като „Бяло братство”, последователи на Петър Дънов.